Kid with the wings of a bird
Zupełnie inna szkoła

Szkoła rozwoju osobistego dla dzieci i młodzieży.


Szkoła rozwoju osobistego dla dzieci i młodzieży ma na celu rozwój kompetencji społecznych, inteligencji emocjonalnej oraz interpersonalnej i intrapersonalnej.

Oferujemy program jakiego bardzo brakuje w tradycyjnych szkołach.
Dzięki nam Twoje dziecko nauczy się patrzeć na świat z szerszej perspektywy, pozna i zrozumie swoje emocje. Będzie znało swoją wartość, będzie potrafiło podejmować decyzje i wziąć za nie odpowiedzialność. Stanie się asertywne i pewne siebie.
W każdym miesiącu zagłębiamy inny temat.

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się co to jest sprawna komunikacja - pozwalająca wyrażać siebie i nawiązywać zdrowe relacje z rówieśnikami.
Dowiedzą się jak ważne w życiu każdego człowieka są marzenia - pozwalające stawiać coraz to nowe cele, realizować je i piąć się wyżej.
Poznają definicje sukcesu ale też i pojęcie porażki. Jak sobie z nią radzić, i jak zamienić ją w zwycięstwo.
Emocje to kolejny ważny temat na drodze rozwoju dziecka. Poznawanie siebie i własnych emocji, nauka ich wyrażania i rozumienia u innych.

Zapraszamy na zajęcia! Startujemy od 16.09
Inwestycja:

4x miesiąc - 150 zł / 60 min
2x miesiąc - 80 zł / 60 min
Zajęcia:

Piątki od 17:30

“Dlaczego w szkole nas tego nie uczą?”

Zajęcia z mindfullness zostały wprowadzane w Wielkiej Brytanii już od pierwszych klas szkoły podstawowej. Wspomagają procesy radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ze stresem, a przede wszystkim z emocjami. O Finlandii, w której oświata bardzo świadomie dba o rozwój emocjonalny podopiecznych, mówi się, że to kraj, w którym żyją najszczęśliwsze i jednocześnie najefektywniejsze merytorycznie dzieci.

W SAVOIR7 wiemy jak ważne jest świadome rozwijanie emocji i że musi ono trwać od wczesnego dzieciństwa do okresu pełnoletności. Podpowiada to też Stuart Shanker mówiąc o nauce samoregulacji, Jesper Juul o radzeniu sobie z emocjami czy koncepcje polskiej pedagog Agnieszki Śmietańskiej. Dzieci i młodzież prawie co roku stają przed nowymi wyzwaniami i problemami, których właściwe przepracowanie i zrozumienie powoduje stworzenie skutecznych schematów działań.