FORMULARZ WIEDZY O DZIECKU

Dzięki odpowiedzi na poniższe pytania będziemy mogli lepiej Poznać Pana/i dziecko, jego wyzwania i potrzeby.
To jest dla nas ważne, ponieważ ta wiedza pozwoli nam lepiej je rozumieć, zwiększać jego zaangażowanie podczas trenowania umiejętności, które są wyzwaniem.

Jeśli warsztaty wykupione były za pośrednictwem sklepu.
Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika. W takim przypadku Opiekun zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia pisemnego i przekazania go Prowadzącemu warsztaty na pierwszych zajęciach.
Aktywne słuchanie
Współpraca

Zarządzanie emocjami

Zarządzanie sobą w czasie

Asertywność

Skuteczna komunikacja

Kreatywność

Elastyczność