Smiling schoolgirl standing with backpack against various icons and arrow sign
Inteligencja finansowa

Finansowa przewaga Twojego dziecka.


Zarządzanie pieniędzmi jest ważniejsze niż ich ilość.
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na warsztaty Inteligencji finansowej. Nauka podczas warsztatów oparta jest o rekomendowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej grę planszową, która uczy poprzez zabawę, powtarzanie i akcję. Nasi uczestnicy ćwiczą także podejmowania decyzji i związana z nimi odpowiedzialność oraz wzmacnia pewność siebie.

Najlepszą inwestycją jest inwestycja w rozwój. Inwestuj mądrze.

Ile razy Twoje dziecko otrzymało kieszonkowe np. na szkolną wycieczkę i wydało wszystko co do grosza? 

Czy zgodzisz się z faktem, że mimo długich lat nauki nikt nie uczy nas na temat pieniędzy? 
Finanse kojarzą się nam najczęściej z rachunkami, podatkami, a nawet szkolną matematyką. Pieniądze mają powiązanie między innymi z poczuciem własnej wartości, sukcesem i marzeniami. Poza aspektem inteligencji finansowej można jednocześnie rozwijać inteligencję emocjonalną.

Już dziś możesz dać swojemu dziecku wartość, rozmawiając na tematy:
Czym są pieniądze?
Skąd się biorą?
Jakie emocje z nimi związane jej/jemu towarzyszą?
Co mogą zrobić, aby kupić wymarzoną zabawkę?

Zapraszamy na zajęcia! Startujemy od 16.09

Inwestycja:

4x miesiąc - 180 zł / 90 min
2x miesiąc - 100 zł / 90 min

Jak wynika z badań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy:

Postawy Polaków wobec finansów

49% rodziców w ogóle nie rozmawia z dziećmi o pieniądzach, zaledwie 19% angażuje dzieci w domowe zakupy, zabiera do sklepów i pokazuje, jak porównując ceny wybrać tę najbardziej korzystną. Zdecydowana większość, bo 65% woli jednak dawać dziecku pieniądze, kiedy dziecko tego potrzebuje lub kiedy rodzic uzna to za stosowne.  Efektem jest fakt, że ani dzieci, ani młodzież nie mają wiedzy dotyczącej gospodarowaniem finansami.